kornel.cz :.

Microsoft Excel – odstranění diakritiky z textu

Jestliže jste narazili na problém jak rychle odstranit diakritiku z libovolného textu, tak zde mám rychlé řešení. Vytvoříme si vlastní funkci v Excelu.

Otevřete si Microsoft Excel – nabídka VývojářVisual Basic. Otevře se program Microsoft Visual Basic, zde dejte pravé tlačítko myši na ThisWorkbook (je to vlevo) – InsertModule. Otevře se Sešit1 do kterého překopírujte tento skript:


Function diakritika(source As Variant) As String

Const cz As String = "áÁčČďĎéÉěĚíÍňŇóÓřŘšŠťŤúÚůŮýÝžŽ"
Const en As String = "aAcCdDeEeEiInNoOrRsStTuUuUyYzZ"

Dim TmpS As String
Dim OutS As String

Dim I As Integer

OutS = ""
If IsNull(source) Or source = "" Then
diakritika = ""
Else
For I = 1 To Len(source)
TmpS = Mid(source, I, 1)
If InStr(1, cz, TmpS, vbBinaryCompare) > 0 Then TmpS = Mid(en, InStr(1, cz, TmpS, vbBinaryCompare), 1)
OutS = OutS & TmpS
Next I
diakritika = OutS
End If

End Function

Poté zvolte nabídku DebugCompile VBAProject. To je vše. V excelu pak funkci použijete např.:

diakritika(F6)

Nejsem autorem skriptu, pouze jsem upravil název. Zdroj zde. Výborná věc, která mi už párkrát ušetřila čas.:-)

 1. Existuje způsob, jak modul implementovat tak, aby zůstal uložen mezi funkcemi v Excelu i pro příští spuštění a nemusel jsem ho vytvářet pokaždé, když potřebuji diakritiku odstranit? Díky.

 2. Ahoj, kdyby měl někdo zájem o alternativu, resp. o přepisování veškeré diakritiky rovnou bez použití funkce, ale automaticky spouštěného makra při každé změně v jakékoliv buňce, napsal jsem krátké makro, které stačí vložit do sheetu ve VBA editoru (ne do modulu). Při jakémkoliv nakopírování, vepsání textu s diakritikou dojde okamžitě k přepsání.

  Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)

  Const cz As String = „áÁčČďĎéÉěĚíÍňŇóÓřŘšŠťŤúÚůŮýÝžŽ“
  Const en As String = „aAcCdDeEeEiInNoOrRsStTuUuUyYzZ“
  Dim i As Integer
  Dim Lc As Long

  Lc = 30
  For i = 1 To Lc
  Target.Replace Mid(cz, i, 1), Mid(en, i, 1)
  Next

  End Sub

  1. Menší update příspěvku…předchozí verze nebyla case sensitive…tudíž pracovala špatně.

   Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)

   Const cz As String = „áÁčČďĎéÉěĚíÍňŇóÓřŘšŠťŤúÚůŮýÝžŽ“
   Const en As String = „aAcCdDeEeEiInNoOrRsStTuUuUyYzZ“
   Dim i As Integer
   Dim Lc As Long
   Dim OrigLetter As String
   Dim x As Variant
   Dim CzLetter As String
   Dim EnLetter As String
   Dim NewWord As String

   Application.DisplayAlerts = False
   Application.EnableEvents = False

   Lc = 30
   OrigLetter = „“

   For x = 1 To Len(Target.Value)

   OrigLetter = Mid(Target.Value, x, 1)

   For i = 1 To Lc
   CzLetter = Mid(cz, i, 1)
   EnLetter = Mid(en, i, 1)

   If OrigLetter = CzLetter Then
   OrigLetter = EnLetter
   End If

   Next i

   NewWord = NewWord & OrigLetter
   Next x

   Target.Value = NewWord

   Application.DisplayAlerts = True
   Application.EnableEvents = True

   End Sub

 3. Tento skript jsem docela dlouho s úspěchem používal, ovšem po přeinstalaci Windows vidím teď ve VBA znaky „áÁčČďĎéÉěĚíÍľĽňŇóÓřŘšŠťŤúÚůŮýÝžŽ “ ve VBA jako „“áÁèÈïÏéÉìÌí;¼òÒóÓøØšŠùÙúÚůŮýÝžŽ“. Určitě je to nastavením jazyků v systému, ale bohužel netuším které nastavení… 🙁

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Chráněno: Proxmox ve výuce na stredniskola.cz
Previous post
KIN / TVZZ – Technologie ve vzdělávání – průběžné výsledky
Next post