Jestliže jste narazili na problém jak rychle odstranit diakritiku z libovolného textu, tak zde mám rychlé řešení. Vytvoříme si vlastní funkci v Excelu.

Otevřete si Microsoft Excel – nabídka VývojářVisual Basic. Otevře se program Microsoft Visual Basic, zde dejte pravé tlačítko myši na ThisWorkbook (je to vlevo) – InsertModule. Otevře se Sešit1 do kterého překopírujte tento skript:


Function diakritika(source As Variant) As String

Const cz As String = "áÁčČďĎéÉěĚíÍňŇóÓřŘšŠťŤúÚůŮýÝžŽ"
Const en As String = "aAcCdDeEeEiInNoOrRsStTuUuUyYzZ"

Dim TmpS As String
Dim OutS As String

Dim I As Integer

OutS = ""
If IsNull(source) Or source = "" Then
diakritika = ""
Else
For I = 1 To Len(source)
TmpS = Mid(source, I, 1)
If InStr(1, cz, TmpS, vbBinaryCompare) > 0 Then TmpS = Mid(en, InStr(1, cz, TmpS, vbBinaryCompare), 1)
OutS = OutS & TmpS
Next I
diakritika = OutS
End If

End Function

Poté zvolte nabídku DebugCompile VBAProject. To je vše. V excelu pak funkci použijete např.:

diakritika(F6)

Nejsem autorem skriptu, pouze jsem upravil název. Zdroj zde. Výborná věc, která mi už párkrát ušetřila čas.:-)