Tak tu máme první konkrétní článek. Pozor spíše to bude moje poznámka, která bude pomáhat mé skleróze..:-)

Takže tento postup slouží pro překopírovaní systému z jednoho PC na druhý. U klonování PC s operačním systémem Windows je vhodné mít stejný hardware..

Pro klonování využijeme live verzi linuxu Slax (slax.org).

Nejdříve je nutné nastavit bootování CD jako první v BIOSu. Poté vložím CD do mechaniky a ve spouštěcí nabídce zvolím možnost Textový režim (omezím připadný problém s nekompatibilní grafikou). Jako přihlašovací údaje zvolím root a toor.

První příkaz, který zvolím, bude kontrola nastavení sítě:

ifconfig

Pokud máme síť nastavenou, můžeme další řádky vynechat. Každé síťové rozhraní je pojmenováno (např. eth0). Pro nastavení IP adresy a masky zadám (IP adresu volte dle Vaší sítě):

ifconfig eth0 192.168.1.6

nebo

ifconfig eth0 192.168.1.6 netmask 255.255.255.0 up

Příkaz přiřadí zařízení IP adresu 192.168.1.6 a masku 255.255.255.0. Podobně to uděláme na druhém PC, pouze poslední číslo IP bude jiné..:-)

Pokud bude potřebovat nastavit bránu (IP adresa routeru):

route add default gw 192.168.1.222 dev eth0

Pokračování příště……