Jedna z důležitých vlastností, kterou chcete nastavit na operačním systému je fungující síť. O nastavení sítě jsem se již zmiňoval v článku Klonování stanic PC 1. díl. Dnes se na toto téma podíváme podrobněji. Nastavení sítě můžeme provést několika způsoby a každý má něco do sebe a může se někdy hodit. Ukážeme si tři způsoby jak to udělat.  Začneme s tím na který jste zvyklý z MS Windows, to znamená přes grafické prostředí. Dnes už samozřejmě je linux, např. Ubuntu, plnohodnotný grafický operační systém, kde vše můžete plně nastavit pohodlně v grafickém prostředí a znalost příkazů z terminálu (příkazový řádek) neni vůbec nutná.

Například instalace dalšího softwaru přes Správce balíčků Synaptic je skoro dokonalá – jednoduchost, bezpečnost a … .

Další způsob, který uvedu bude přes oblíbený terminál a poslední příklad přes editaci souboru v adresáři etc.

Tak jdem na nastavení sítě přes grafické prostředí. Vše nalezneme v nabídce:

Systém – Volby – Připojení k síti

V nabídce naleznete seznam vašich připojení. Převážně budete nastavovat drátové nebo bezdrátové připojení. Postup je podobný, tak se pusťme do drátového. V linuxu se převážně označují síťová připojení ethX (místo X je číslo).  Vybereme síťové připojení ze seznamu a klikneme na Upravit.

Zvolíte Nastavení IPv4, vyberete Metoda: Ruční.

Pak kliknete na tlačítko Přidat a vypníte do pole Adresa IP adresu vašeho PC, Síťová maska masku vaší sítě, Brána IP adresu převážně routeru a Servery DNS IP adresu zařízení pro překlad adres. Pokud máte připojení k internetu, tak veškeré tyto informace vám sdělí váš poskytovatel internetu. Nakonec vše potvrdíte (Použít).

To bylo grafické nastavení, jestli máte rádi terminál, tak to můžete udělat pár příkazy. Nejdříve  se podíváme jaká síťová zařízení máme v PC.

ifconfig

Nastavení IP adresy a masky sítě provedu takto (dejme tomu, že síťové zařízení je eth0, IP adresa192.168.1.22, maska 255.255.255.0 – vy samozřejmě máte své):

ifconfig eth0 192.168.1.22 netmask 255.255.255.0

Bránu nastavíme (dejme tomu, že její adresa je 192.168.1.254):

route add default gw 192.168.1.254

Pokud chcete nastavit pro každé síťové zařízení (máte jich více) jinou bránu (net – adresa sítě):

route add -net 192.168.1.0 netmask 192.168.1.254 eth0

Nastavení DNS provedete editací souboru /etc/resolv.conf. Na nový řádek nakonec souboru napište:

nameserver 192.168.1.254

Pokud zadáváte další DNS adresu, napíšete ji ve stejné formě na další řádek.

Poslední způsob, který jsem slíbil a který rád požívám na serverech (Linux Debian) je editace souboru /etc/network/interfaces. Do souboru napište:

auto eth0

iface eth0 inet static

address 192.168.2.22

netmask 255.255.255.0

gateway 192.168.2.254

dns-server 192.168.2.254

Pokud používáte DHCP, tak do něj napíšete:

auto eth0

iface eth0 inet dhcp

Nakonec ještě pár poznámek. První příkaz vypne síťové zařízení, druhý zapne a třetí vypíše nastavení pouze konkrétního síového zařízení:

ifconfig eth0 down

ifconfig eth0 up

ifconfig eth0

Tak to je vše…