Postup je jednoduchý. Použijeme příkaz apt-get:

java -version #zjistíme jakou máme verzi JAVY

sudo apt-get update #provedeme aktualizaci zdrojů
sudo apt-get install default-jre #instalujeme
sudo apt-get install default-jdk #instalujeme

sudo apt-get install icedtea-plugin #nainstalujte Javu jako doplněk do prohlížeče firefox